Jak děláme PPC

PPC systémy nám přináší cca 21% obratu, spravujeme je společně se zbožovými vyhledávači, které tvoří 16% obratu. To jsou nezanedbatelné kusy "koláče", takže jim přikládáme poměrně značnou důležitost. Všechny reklamní systémy jsem si původně spravoval sám, ale s přibývající agendou jsem správu zanedbával. Zároveň jsem měl pocit, že kvůli nedostatku času nedokážu ze systémů "ždímat" tolik, kolik bych mohl a tak jsem se v roce 2010 obrátil na agenturu. Moje první volba padla na dnes již neexistující Ataxo. Byla to moje první a bohužel ne poslední zkušenost s internetovou agenturou. S jejich službami jsem nebyl spokojen - jednak jsme u nich neměli přístup k samotným účtům u Skliku a Adwords, druhak náklady na provoz a správu kampaní značně převyšovaly samotný zisk z PPC reklamy. Takže jsem byl po několika měsících o pár desítek tisíc lehčí a kampaně zůstaly v původním stavu.

Z kraje roku 2011 jsem znovu šlápl do... spolupráce s internetovou agenturou, tentokráte to byla společnost 4every1. Poučen z předchozích nezdarů jsem si vyžádal přístup k Adwords, které nám společnost spravovala, ale nebylo to nic platné. Kampaně se jim nepodařilo ani po půl roce spolupráce rozjet a tak jsem kampaně znovu zaříznul. S další agenturou jsem už nechtěl mít nic společného. Pochopil jsem, že velká společnost není schopna proniknout do tematicy, kterou se zabýváme. Rozhodli jsme se proto poptávat správu a optimalizaci kampaní nikoli u velké společnosti, ale raději u nezávislých odborníků, kteří jsou schopni nabídnout kvalitní správu i menší firmě jako jsme my.

K vyhledávání freelancerů používám portál www.navolnenoze.cz - mám s tím dlouhodobě vesměs dobré zkušenosti, jsou zde nezávislé reference, takže člověk zpravidla ví, do čeho jde. Vytipoval jsem si tři freelancery a se dvěma s nich navázal spolupráci. Nutno říci, že stav kampaní se konečně začal blížit mým představám. Od roku 2013 jsem postupně veškerou agendu stran PPC systémů i zbožových vyhledávaču přenechal na Jiřím Kroužkovi a musím říci, že s naší spoluprácí jsem velmi spokojen.

PPC reklamu vyhodnocujeme měsíčně (samozřejmě kampaně i veškeré zásadnější změny neustále konzultujeme přes email), v tuto chvíli sleduji již jen několik málo metrik. Ze všeho nejvíce mě zajímá zisk na investovanou korunu což je pro mě veličina, která jasně říká, zda je inzerce rentabilní či nikoli, a tržby, respetive zisk z kampaní. U první veličiny si zkrátka představím korunu v jedné ruce a to co z ní získám v druhé. Důležité samozřejmě je, aby druhá ruka nezůstala prázdná.

((tržby z kampaně*marže/100)/náklady na kampaň) - 1 Kč

Zisk z kampaně pak reflektuje provoz, který z média přichází. U první veličiny sleduju, zda nikterak dramaticky nekolísá (výkyv zpravidla znamená nějakou špatně nastavenou kampaň), u druhé hlídám, aby alespoň plíživě rostla, přičemž nárust vzhledem k vánoční sezóně sleduju meziročně. Je to možná trochu selské, ale ve chvíli kdy vím, že je o kampaně dobře postaráno, vpodstatě nic jiného sledovat nemusím.

Tento článek je můj 10. nejstarší. Je 467 slov dlouhý, a byl celkem 1971x okomentován.